Kampania Edukacji Ekologicznej
„Działaj ekologicznie w powiecie legnickim”

Zdobędziesz wiedzę o walorach najcenniejszych obiektów przyrodniczych. Dostaniesz przegląd wartościowych parków i ogrodów otaczających zabytki oraz praktyczne spojrzenie na ekologię w powiecie legnickim.
Mamy dla Ciebie wartościową „przekąskę intelektualną”.

Zacznij od obejrzenia przykładowego mikrowykładu a następnie przejdź do testu.

Weź udział w kampanii

Zapraszamy do udziału w super krótkich, kwadransowych formach edukacyjnych. Przygotowaliśmy serię multimedialnych mikrowykładów pod wspólnym hasłem „Działaj ekologicznie w powiecie legnickim”, które zmienią Twój sposób postrzegania natury, środowiska i bioróżnorodności.
Łącznie znajdziesz tu 42 multimedialne mikrowykłady, każdy trwający średnio 9 minut, pełne cennych i mało znanych informacji. Wśród nich znajduje się 31 traktujących o walorach przyrodniczych terenów objętych ochroną, florze i faunie tam występującej oraz ich znaczeniu dla ekosystemu. Sześć z nich omawia zagadnienia ekologii, poruszając praktyczne i ważne tematy dotyczące gospodarki wodnej i zrównoważonego rozwoju. Pozostałe pięć zgłębia tajniki zieleni urządzonej otaczającej zabytkowe obiekty kulturowe i historyczne.

Uzupełnieniem mikrowykładów są interaktywne testy e-learningowe. Po każdym z poruszanych tematów czeka na Ciebie test umożliwiający sprawdzenie zdobytej wiedzy. Około 6 minut zabawy i nauki pomoże utrwalić informacje i zrozumieć temat na głębszym poziomie. Każdy otrzyma dwie próby odpowiedzi na dowolne pytanie, ponieważ celem jest samodzielna nauka, a nie łapanie na pierwszym błędzie.

W podsumowaniu testu dostaniesz ocenę, procent poprawnych odpowiedzi, oraz kompleksową informację zwrotną o popełnionych błędach z możliwością poprawy wyniku.

Strategia edukacyjna

Przyjęta strategia edukacyjna polega na przyswajaniu małych, łatwo dostępnych porcji wiedzy skoncentrowanych na konkretnym temacie i nabywaniu umiejętności zaprojektowanych tak, aby pasowały do krótkich momentów wolnego czasu. Ta idea, nazywana „micro learningiem”, jest szybko rozwijającym się na świecie trendem. Każde z 42 zajęć składa się z mikrowykładu w formie prezentacji wideo oraz testu e-learningowego. Ważnym narzędziem uzupełniającym jest moduł analizy udzielonych odpowiedzi.

Każda jednostka lekcyjna, oparta o osiągnięcia „micro learningu”, trwa zaledwie kilkanaście minut. To idealny „kęs” wiedzy na przerwę w szkole, w pracy lub szybką sesję edukacyjną w domu. Potraktuj ją jak wartościową „przekąskę intelektualną”. W bardzo skondensowanej formie edukacyjnej znajduje się solidna porcja wiedzy oraz przekaz mający zmieniać nasze nawyki na bardziej proekologiczne.

Zawartość merytoryczna

W skład mikrowykładów wchodzą: opis chronionego obiektu, omówienie walorów przyrodniczych, przedstawienie otoczenia i panoramy widzianej z lotu ptaka, objaśnienie krajobrazu, opis cennych gatunków, przykłady obserwacji przyrodniczych, w tym głosów zwierząt. Podano lokalizację obiektu na mapie ze wskazówkami dojazdu. Przedstawiony został proces ochrony, projektowania i kształtowania terenów zieleni. Są też liczne zachęty do odwiedzania obiektów oraz dokonywania własnych obserwacji przyrody w terenie.

Podajemy źródła danych jak i sposoby ich reprezentacji w formie map, infografik czy zestawień oraz zachęcamy do ich własnego wykorzystania. Ucząc się, jak zdobywać i interpretować informacje, stajemy się bardziej świadomi ekologicznie, a to pozwoli podejmować decyzje sprzyjające zrównoważonemu rozwojowi.

Zachęcamy do aktywnego, badawczego podejścia do ekologii, mając świadomość jak wiele zaangażowania wymagać to będzie od naszych słuchaczy. Aktywna postawa jest jednak niezbędna dla przyszłości nas samych i kolejnych pokoleń. Z tego powodu duży nacisk położono na wypracowanie proekologicznych postaw i nawyków.

Wszystkie materiały są dostępne online, co pozwala na naukę w dowolnym miejscu i czasie. To rozwiązanie dla osób ceniących efektywność i jakość samokształcenia.

Nauka i zabawa online

Niezależnie od tego, czy jesteś nauczycielem szukającym nowoczesnych narzędzi edukacyjnych, uczniem pragnącym poszerzyć swoją wiedzę o świecie przyrody, czy po prostu osobą zainteresowaną przyrodą i ekologią to nasze mikrowykłady są dla Ciebie.

Dlaczego powinieneś przyłączyć się do kampanii

Nawet najmniejsze, indywidualne inicjatywy mogą przyczyniać się do znaczących zmian w środowisku, poprawiając jakość życia i inspirując innych do podobnych działań. Synergię tych wysiłków można opisać „efektem motyla”. Małe zmiany w jednym miejscu potrafią wywołać szersze skutki, pokazując, że indywidualny wysiłek ma potencjał przyczynienia się do globalnej poprawy stanu środowiska.

Zacznij już dziś.Poniżej przedstawiamy wybór słuchaczy, listę "TOP 10". W menu, najczęściej wybierane mikrowykłady, znajdziesz oznaczone żółtą gwiazdką.Informacja o dofinansowaniu projektu: